Darmowa dostawa od 199,00 PLN
Wysyłka w 24H
Zwrot do 60 dni
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Promocji Summer Sale

I. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji udostępnionej w Sklepie internetowym www.ombre.pl
2. Organizatorem akcji jest ESPIR sp. z o. o., ul. Ppłk. Nilskiego-Łapińskiego 46, 18-100 Łapy, NIP 575-183-64-40 („Organizator”).

II. Zasady promocji:

1. Promocja obowiązuje wyłącznie na platformie internetowej www.ombre.pl („Sklep internetowy”)
2. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Sklepie internetowym Organizatora.
3. W promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych.
4. Promocja obowiązuje w okresie od 21.06.2024 do momentu odwołania jej przez Organizatora.
5. Promocja dotyczy wybranego asortymentu oferowanego w Sklepie internetowym.
6. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.
7. Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
8. Promocja polega na przyznaniu rabatu od ceny regularnej wybranych produktów i umieszczeniu ich w osobnej kategorii o nazwie “Summer Sale”. Promocja działa niezależnie od innych promocji trwających w tym czasie w Sklepie internetowym Organizatora.
9. Rabat naliczany jest do każdego produktu objętego Promocją, po spełnieniu warunków uzyskania Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.Cena z uwzględnieniem rabatu widoczna jest przy każdym produkcie objętym Promocją.
10. W przypadku odstąpienia od umowy zakupu Produktów objętych niniejszą Akcją Promocyjną: nieuszkodzone i nienoszące śladów używania Produkty nabyte w ramach Promocji na platformie www.ombre.pl podlegają zwrotowi w ciągu 60 dni kalendarzowych liczonych od momentu otrzymania towaru, co nie wyłącza i nie ogranicza praw z tytułu rękojmi. Do zwrotu należy dołączyć formularz zwrotu zgodnie z instrukcją dostępną na stronie internetowej: https://ombre.pl/pol-returns-and_replacements.html
11. Przystąpienie do Akcji promocyjnej opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią niniejszego Regulaminu oraz z jego akceptacją.
12. Niniejszy Regulamin jest jedynym obowiązującym dokumentem określającym zasady Akcji promocyjnej, a wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.
13. Wszelkie zapytania związane z promocją powinny być kierowane pod adres: shop@ombre.pl.
14. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21.06.2024.

pixel